Tisztelt Látogató! Kedves Bajtársunk!

Alapítványunkat a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége alapította meg, 1993. október 28-án. A Fővárosi Bíróság az Alapítványt a 7.Pk.61.716/1993/2. szám alatt hozott végzésével 1993. november 24-én vette nyilvántartásba.

A BEOSZ elnöksége 2018. februári ülésén hozott határozata alapján indult meg a Bajtársainkért Alapítvány megújulásának folyamata. A Fővárosi Törvényszék 2018.10.12-én kelt 7.Pk.61.716/1993/34-I. sz. végzésében elrendelte az Alapítványra vonatkozó változások be-jegyzését, valamint a nyilvántartás kiegészítését.

________________________________________

Az Alapítvány céljai között szerepel szociális tevékenység, időskorúak gondozásának támoga-tása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-egyenlőségének elősegítése. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került BEOSZ tagok és Magyar Honvédség nyugállományú tagjainak és hozzátartozóiknak szociális, karitatív segítése.

A honvédelmet, a hazaszeretetet, a bajtársiasságot népszerűsítő rendezvények (akciók) és az ezek nevelésére, oktatására irányuló tevékenység és e célt szolgáló kiadványok, valamint az előzőek megszervezéséhez, előkészítéséhez és lefolytatásához szükséges feltételek, megterem-tésének lehetőségek szerinti támogatása.

Az Alapítvány működését illetően fontos megjegyezni, hogy "az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei-fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve pol-gármester jelöltet nem támogat" (Alapító Okirat 6.4. pontja).

Maximális egyetértés van a kuratórium tagsága részéről, hogy az alapítvány elnevezése fémjelzi tevékenységünk fő célját és figyelmünk legfontosabb szereplőjét. Tehát a kérdésre, hogy "kiért vagyunk?", egyszerű a válasz:

a BAJTÁRSAINKÉRT.

Támogass, hogy segíthessünk!

Kérjük, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadó 1%-ról rendelkezzen a Bajtársainkért Alapítvány javára. Adószámunk: 18054891-1-42.

Az év első kuratóriumi ülése

2019.02.12

A Bajtársainkért Alapítvány Kuratóriuma 2019. február 12-én tartotta meg első ülését ez évben, a Kerepesi út 29/B szám alatti székhelyén.

Szárnybontás

2018.11.16

A BEOSZ elnöksége 2018 februári ülésén hozott határozata alapján indult meg a Bajtársainkért Alapítvány megújulásának folyamata. Előre tudtuk, hogy a Törvényszék jogerős határozatáig nem rövid idő fog eltelni, viszont ez az új személyi összetételű kuratórium működésének jogi feltétele. A helyzetet bonyolította a hiánypótlás elhúzódása az ítélkezési szünet miatt. 

Első lépések a Bajtársainkért Alapítvány megújulásáért

2018.03.04

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége 2018. február 28. ülésén a testület egyhangú szavazással elfogadta a Bajtársainkért Alapítvány, alapító okiratának módosítását, valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság új tagjaira beterjesztett személyi javaslatokat.