Híreink

Az év első Kuratóriumi ülése

(2019.02.12.)

A Bajtársainkért Alapítvány Kuratóriuma 2019. február 12-én tartotta meg első ülését ez évben, a Kerepesi út 29/B szám alatti székhelyén.

A munka a következő napirendek mentén zajlott:

1. A kuratórium elnöke (Dr. Honfi Attila nyá. ezds.) tájékoztatta a tagokat az előző kuratóriumi ülés óta eltelt időszak említésreméltóbb történéseiről. Talán az egyik legkiemelkedőbb említeni való, hogy a XIII. kerületben átadásra került a "Világháborús Emlékmű", melynek létrejöttéhez a Bajtársi Alapítvány is hozzájárult az alszámláján e célra befolyt összeg átutalásával. Az emlékmű avatásán az alapítványt még az előd elnök, dr. Abonyi Mátyás képviselte.

Természetesen az "alapítványi forrás átvételéről szóló megállapodást" egyeztetése, aláírása és az összeg utalása már az új elnök feladata volt. a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának munkatársával, aki tájékoztatott róla, hogy tegnap adta fel postán az alpolgármester által aláírt megállapodást az adomány befogadásáról. Szerinte a napokban kézhez is kapom. Tehát nincs akadálya a pénz utalásának. Budapest Fővárosi XIII. Kerületi Önkormányzat részéről a szerződést Holopné Schramek Kornélia alpolgármester írta alá 2018.11.21-én.

A Bajtársi Alapítvány működését tekintve nagyon fontos, hogy sikerült módosíttatni a tavaly elnyert NEA-TF-2018-M-0676 pályázatot. Az első kérelem december 10-én még az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek lett megküldve. A pozitív elbírálásról 2019.01.11-én már a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től értesített emailben.

Az alapítvány könyvelőjével is megtörtént a "Megbízási Szerződés" aláírása.

2. Az elnök tájékoztatta a tagokat a Bajtársi Alapítvány pályázati tevékenységének aktuális helyzetéről és feladatairól. Tájékoztató és feladatelosztás a 2019. évben tervezett pályázatokról, melyeken a Bajtársainkért Alapítvány esélyesen részt vehet. (Ea.: Dr. Honfi Attila nyá. ezds.);

 • A tavaly elnyert NEA-TF-2018-M-0676 pályázat elszámolásával kapcsolatos feladatok végzését az elnök már elkezdte és végig is viszi. (határidő: 2019.április 30.)
 • A BEOSZ elnöksége által kiírásra tervezett BEOSZ-ESZK-2019 pályázati anyagait a Kuratórium titkára (Miheller Imre nyá. alez.) vállalta fel.
 • A "Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019." című (NEA-TF-2019-EG) pályázattal kapcsolatos munkavégzést az elnök vállalta el.

3. Az Alapítvány titkára (Miheller Imre nyá. alez.) tájékoztatta a tagságot a "Bajtársi Támogatás" rendszeréről és az elkészült okmányokról. A lényeg, hogy minden esetben pályázati kiírás alapján történik a tevékenység. A beterjesztést élénk vita követte, de sikerült közös nevezőre kerülni. A legfontosabb megjegyzések a következők:

 • A résztvevők körét a konkrét kiírás határozza meg.
 • A támogatáshoz egyéni igénylés, illetve szervezeti javaslat útján is hozzá lehet jutni.
 • Természetesen mindez az Alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében fog megvalósulni. Jelen helyzetben konkrét időpontot még nem tudunk megjelölni.

4. Az egyebek napirend során tájékoztatás történt a Bajtársi Alapítvány pénzügyi helyzetéről és megemlékeztünk az időszak születés és névnapjairól is.

Budapest, 2019. március 07.

Dr. Honfi Attila nyá. ezredes

Szárnybontás 

A Bajtársainkért Alapítvány Kuratóriuma első ülésének margójára 

2018.11.16

A BEOSZ elnöksége 2018 februári ülésén hozott határozata alapján indult meg a Bajtársainkért Alapítvány megújulásának folyamata. Előre tudtuk, hogy a Törvényszék jogerős határozatáig nem rövid idő fog eltelni, viszont ez az új személyi összetételű kuratórium működésének jogi feltétele. A helyzetet bonyolította a hiánypótlás elhúzódása az ítélkezési szünet miatt.

A hosszú várakozást követően a Fővárosi Törvényszék 2018.10.12-én kelt 7.Pk.61.716/1993/34-I. sz. végzésében elrendelte az Alapítványra vonatkozó változások bejegyzését, valamint a nyilvántartás kiegészítését. Elfogadásra kerültek az alapító okiratban tett változtatások, a létesítő okirat módosításának időpontja:2018.07.23. A jogerős döntés értelmében az új kuratóriumi tagként a következő személyek kerültek bejegyzésre:

 • 1. Dr. Honfi Attila nyá. ezredes (elnök);
 • 2. Kopasz Jenő nyá. dandártábornok (elnök-helyettes);
 • 3. Miheller Imre nyá. alezredes (titkár);
 • 4. Homola Csaba nyá. dandártábornok (tag);
 • 5. Anda Ivánné nyá. törzszászlós (tag).

A megbízásuk időtartama: 4 év; A megbízás megszűnésének időpontja: 2022.02.28.

A módosított Alapító Okirat értelmében az Alapítvány Felügyelő Bizottságának összetétele a következők szerint változott:

 • 1. Dr. Mihók Sándor nyá. alezredes (elnök)
 • 2. Udvardy Endre nyá. alez.(tag)
 • 3. Ladiszlaidesz László nyá. őrnagy (tag)

Ezt követően felgyorsultak az események, melynek során beindulhatott az átadás- átvétel konkrét folyamata, melyről a régi és az új kuratórium képviselői november 8-án írták alá a jegyzőkönyvet.

A leendő kuratórium tagsága természetesen nem tétlenkedett közben sem. Az idő nem csak várakozással telt el, hanem számtalan megbeszélést és egyeztetést is lefolytattunk a leendő munka sikere érdekében. Folyamatos kapcsolattartás és megbeszélések eredményeként elkészültek a legfontosabbnak gondolt szabályzatok, és a működéshez szükséges legfontosabbnak ítélt munkaokmányok is.

A hosszú folyamat zárása és egy új időszak kezdeteként, 2018. november 15-én megtartotta első ülését az új összetételű kuratórium. Az értekezleten tanácskozási joggal részt vett dr. Mihók Sándor nyá. alezredes is, az Alapítvány Felügyelő Bizottságának Elnöke. Ezúton is köszönet illeti, hogy az eltelt hónapok munkájában is számíthattunk a tanácsaira és aktív szerepvállalására az előkészítő munkánkban.

Elfogultság nélkül állíthatom, a jó előkészítés nagyban hozzájárult, hogy gördülékeny, konstruktív és nem utolsósorban jó hangulatú tárgyalásra került sor. Első napirendi pontként a kuratórium elnöke adott tájékoztatást az elmúlt hónapok tevékenységéről, majd a fent említett működési okmányok megbeszélésére került sor. A kuratórium 100% igen szavazattal fogadta el a következő szabályzatok és munkaokmányok rendszeresítését:

Szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat; Iratkezelési Szabályzat; Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat; Adatvédelmi tájékoztatás (a GDPR alapján)

Munkaokmányok: Határozatok Könyve, Határozat minta, Jegyzőkönyv minta, Adományozási szerződés/eszköz/, Adományozási szerződés /pénzbeni/, Igazolás /magánszemélynek/, Igazolás adóalapcsökkentéshez /társaságoknak/.

Harmadik napirendként Gádoros Vilmos nyá. alezredes tájékoztatóját hallgattuk meg az objektum üzemeltetési rendjéről. Épp ez idő tájt történik az átadás-átvétel. A HM vezetés döntése értelmében az objektum felügyeleti és fenntartási feladatokat a HIM veszi át. Januártól várhatók a változások. Természetesen addig is támogató segítségéről biztosított minket az elhelyezési vezető.

Ezt követően a kuratórium titkára előterjesztésében került sor a 2018. évvégéig előre látható tevékenység fő irányainak megbeszélésére. A kuratórium ügyrendjével, működésével kapcsolatos állásfoglalás kialakítására. A munkaterületek megbeszélésére, elosztására. Az esetenként parázsvitától sem mentes értekezés végére a legfontosabb irányokban egyhangú döntés született. Számos tevékenység végzésének feltételeit pedig a közeljövőben kell megteremteni.

Összességében nagyon eredményes tanácskozást folytattunk, az elrepült négy óra alatt. Abban biztosak lehetünk, nemcsak a szavak, de a tettek szintjén is eredményekre orientált a kuratórium. Természetesen türelmet kérünk a partnerektől, amíg kialakulnak azok feltételeket, melyek a munkafolyamatok mindenoldalú biztosítását garantálják.

Abban is egyetértés van a kuratórium tagsága részéről, hogy az alapítvány elnevezése magában fogalmazza tevékenységünk fő célját és figyelmünk legfontosabb szereplőjét. Tehát a kérdésre, hogy "kiért vagyunk?" egyszerű a válasz:

a BAJTÁRSAINKÉRT.

dr. Honfi Attila nyá. ezredes

Első lépések a Bajtársainkért Alapítvány megújulásáért

2018.03.04

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöksége 2018. február 28. ülésén a testület egyhangú szavazással elfogadta a Bajtársainkért Alapítvány, alapító okiratának módosítását, valamint a kuratórium és a felügyelő bizottság új tagjaira beterjesztett személyi javaslatokat.

A BEOSZ vezető testülete már korábban megkezdte az Alapítvány tevékenységének megújításával kapcsolatos munkát. Áttekintették az eddigi eredményeket és elemezték az alapítvány korábbi tevékenységét. Végül arra az álláspontra jutottak, hogy szükség van a változtatásra, a kuratórium átalakítására. El kellett végezni az alapító okirat módosítását, meg kellett tenni az átalakításhoz szükséges további jogi lépéseket, valamit az új kuratórium működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése is kiemelt előkészítő feladat volt. A személyes megkeresések és elbeszélgetések után kialakult, a korábbi háromfős helyett, a most már ötfős kuratórium és a háromfős felügyelő bizottság. A felkérést a jelöltek elfogadták, így az egyhangú szavazás eredményeként:

a kuratórium tagjai:

 • Dr. Honfi Attila ny. ezredes (elnök)
 • Kopasz Jenő ny. dandártábornok (elnökhelyettes)
 • Miheller Imre ny. alezredes (titkár)
 • Homola Csaba ny. dandártábornok (tag)
 • Anda Ivánné nyá. tzls. (tag)

a felügyelő bizottság tagjai:

 • Dr. Mihók Sándor nyá. alezredes (elnök)
 • Udvardy Endre nyá. alezredes (tag)
 • Ladiszlaidesz László ny. őrnagy (tag)

Mindez "természetesen" további jogi procedúra után válik majd hatályossá, ezért a Budapesti Törvényszék határozatának jogerőre emelkedéséig a korábbi tisztségviselők viszik teljes jog- és hatáskörrel az Alapítvány hivatalos ügyeit. A jelöltek már meg is tartották az első informális ismerkedési találkozójukat. 

Ennek keretében meghallgatták Iványi Nándor ny. ezredes rövid tájékoztatóját az Alapítvány helyzetéről. A leendő testület tagjai úgy döntöttek, hogy már a jogerős határozat kézhezvétele előtt is igyekeznek aktívan hozzálátni az előkészítő munkának. Ennek keretében a szükséges egyeztetéseket tervezik elvégezni a jelenlegi tisztségviselőkkel, a lehetőségek függvényében áttekintik a rendelkezésre álló működési okmányokat és feltételeket. A helyzet tisztázását követően kialakítják a leendő munkamegosztást, előkészítik az alapokmányokat, és felkészülnek a jogszabályok alapján a tevékenység végzésére.

Az is megfogalmazódott, hogy a sikeres alapítványi tevékenységhez várják a BEOSZ tagságának javaslatait, ötleteit és felajánlásait, amelyhez fel szeretnék használni a BEOSZ honlap "vitafórum" rovatát is.

Dr. Honfi Attila nyá. ezredes

Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. / Bankszámlaszám (OTP): 11705008-20433794/ e-mail: bajtarsainkert@freemail.hu
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el